Familjen Larserud
Familjen Larserud

Vi som bor och driver Stocke Gård sedan 2016 heter Malin och Magnus Larserud, och våra barn Saga och Helge.